:: SKIM INSURANS MURID SEKOLAH (SIMS)

Adalah dimaklumkan bahawa mulai tahun 2013, pihak KPM dengan kerjasama Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah memperkenalkan Skim Insurans Murid Sekolah (SIMS) bagi semua pelajar yang menggunakan bas atau van  sekolah yang berdaftar dengan SPAD.
Sehubungan itu, kerjasama pihak sekolah adalah dipohon untuk memuat turun fail-fail berikut untuk disebarkan kepada semua ibu bapa / penjaga.
Terima kasih.

>>  Format Powerpoint
>>  Format PDF