:: APLIKASI MENUKAR NO KP/SB MURID

Aplikasi Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Borang Maklumat Murid(BMM) adalah dua aplikasi yang digunakan untuk mengumpul data Maklumat Murid dan Keluarga. Aplikasi BMM telah digunapakai di seluruh negara mulai 2007. Apabila kedua-dua aplikasi ini digunakan, terdapat sedikit masalah jika pengguna ingin mengubah medan No. KP/SB murid. Sekiranya medan tersebut diubah di dalam SMM, semua maklumat murid berkenaan akan hilang di dalam BMM.

Untuk mengelak perkara tersebut terjadi, pihak Jabatan Pelajaran Pulau Pinang telah membangunkan aplikasi tambahan yang hanya digunakan untuk mengubah No. KP/SB murid. Sila muat turun aplikasi berkenaan di bahagian Muat Turun Fail atau klik pada link berikut untuk muatturun aplikasi berkenaan.
1. Aplikasi Menukar No. KP/SB