:: KUTIPAN DATA SMM 2011

Kutipan data Sistem Maklumat Murid berasaskan maklumat 31 Januari 2011 akan dikutip menggunakan versi “upgrade” SMM versi 4.5 (Pulau Pinang).

Pihak sekolah boleh memuat turun versi tersebut serta membuat semakan data, mencetak lampiran pengesahan SMM (Muka surat 1 dan 2) dan menghantar cetakan tersebut bersama-sama disket/CD data SMM ke Unit HEM PPD masing-masing pada atau sebelum 10 Februari 2011.