:: MASALAH PEMBUKAAN AKAUN BSN

Terdapat sedikit masalah teknikal terhadap sesetengah penerima biasiswa (BKP) yang terdiri daripada murid-murid tingkatan 1 yang ingin membuka akaun BSN.  Masalah teknikal ini disebabkan murid-murid tersebut mempunyai no KP yang dimulai dengan "00...."   Pihak BSN induk telah memaklumkan akan menyelesaikannya pada minggu hadapan awal bulan September.  Oleh yang demikian, guru-guru boleh menyuruh murid-murid yang menghadapi masalah membukanya semula pada minggu hadapan.  Guru-guru boleh mengemaskini maklumat akaun pada atau sebelum 12 September 2013.