:: RALAT HAD KELAYAKAN TERKINI RMT

KEPADA SEMUA PENOLONG KANAN HEM SEMUA SEKOLAH RENDAH.
Adalah dimaklumkan terdapat Ralat Had Kelayakan terkini RMT di dalam surat Memohon Data RMT 2014 yang telah diedarkan ke sekolah bertarikh 25 Oktober 2013 baru-baru ini. Rujukan ; JPNPP(HEM) 700-2/1 Jld: 2 (  48  ).

Had Kelayakan RMT yang dinyatakan di dalam surat berkenaan ialah “TIDAK MELEBIHI Pendapatan : RM520.00 dan Perkapita : RM130.00.”

Pernyataan yang sebenar ialah “TIDAK MELEBIHI Pendapatan : RM520.00 ATAU Perkapita : RM130.00.”

Sebarang kesulitan amat dikesali.