:: DATA PELARASAN RMT 2014

Kepada Semua Penolong Kanan HEM,

Kerjasama tuan/puan adalah dipohon agar memuat turun Data Pelarasan RMT 2014 dan difailkan. Sila semak data sekolah tuan/puan dan pastikan segala data adalah tepat. Sebarang pembetulan data hendaklah dimaklumkan dengan segera. Kegagalan tuan/puan memaklumkan kesilapan data akan menyebabkan masalah pengagihan peruntukan nanti.

Sila maklumkan kepada Jabatan Pendidikan Pulau Pinang sekiranya sekolah tuan/puan BELUM MENERIMA sebarang agihan peruntukan RMT sebelum bulan November 2014.

Muat turun