:: PENGURUSAN UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 2015

Kepada semua Guru Bimbingan Sekolah Rendah

Berikut adalah borang dan bahan-bahan TERKINI untuk pengurusan PPSi Ujian Aptitud Am Tahun 3 bagi tahun 2015
1. Borang Jawapan Psikometrik
2. Template Data Ujian Aptitud Am Tahun 3
3. Penyata Keputusan PPsi 2015
4. Manual Pengguna
Semua Guru Bimbingan dikehendaki memuat turunkan borang/bahan tersebut untuk tindakan selanjutnya.