:: APLIKASI SMM TAHUN 2012

Berikut adalah Aplikasi Sistem Maklumat Murid versi 4.5 (Pulau Pinang) untuk kegunaan Tahun 2012.  Aplikasi ini terdapat dalam 2 set menggunakan MS Access 2003 dan MS Access 2007/2010.
Setiap satunya pula terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bagi komputer yang telah mempunyai data asal (sedia ada)  dan tanpa data (install baru).

Aplikasi menggunakan Access 2003.
> Aplikasi SMM telah mempunyai data asal.
> Aplikasi SMM tanpa data (install baru) - akan "overwrite" data sedia ada.


Aplikasi menggunakan Access 2007/2010

> Aplikasi SMM telah mempunyai data asal.
> Aplikasi SMM tanpa data (install baru) - akan "overwrite" data sedia ada.

Sila pastikan anda memuatturun fail yang sepatutnya, untuk mengelakkan kegagalan aplikasi.  Sila "delete" fail SMMAPP di dalam folder C:\HEM terlebih dahulu sebelum menginstall aplikasi baru.