:: PEMBAYARAN BIASISWA KECIL NEGERI (BKN)

Jabatan Pelajaran Negeri telah menerima cek bagi pembayaran Biasiswa Kecil Negeri (BKN) bagi tahun 2013.  Sehubungan dengan itu pihak sekolah diminta untuk mengambil cek berkaitan di Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang dengan kadar segera.  Cek tersebut boleh diambil mulai 14 Mei 2013 sehingga 23 Mei 2013.