:: FAIL-FAIL KWAPM

SEMUA PENOLONG KANAN HEM

Sila muat turun fail-fail berikut untuk rujukan dan tindakan sekolah yang telah menerima bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) :

a) 'LAMPIRAN A' bagi kes-kes pemulangan lebihan bantuan KWAPM ke Bahagian Kewangan, KPM mengikut kategori yang dinyatakan. 'LAMPIRAN A' hendaklah disertakan bersama cek pemulangan ( KETUA AKAUNTAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ).

b) 'LAMPIRAN B' bagi tujuan pengesahan menerima bayaran berkenaan melalui EFT. Lampiran ini turut digunakan untuk pengesahan bagi bantuan Kecemasan KWAPM ( sila nyatakan di bahagian CATATAN ).

Muatturun:
>> Lampiran A (pdf)
>> Lampiran B (pdf)
>> Lampiran A & B (xlsx)