:: PEMOHONAN BKPU SECARA ATAS TALIAN TAHUN 2013

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) akan dibuka pada 8 hingga 14 Julai 2013.

Data permohonan BKPU adalah berdasarkan kepada data Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).  Oleh yang demikian pihak sekolah dikehendaki untuk menyemak semula pelajar-pelajar yang layak memohon di dalam APDM.

Proses permohonan biasiswa atas talian BKP/BKPU boleh dilakukan pada laman sesawang:
http://apb.moe.gov.my

Semasa proses permohonan atas talian, pihak sekolah hanya perlu mengemas kini data calon layak serta yang memohon sahaja (Maklumat akademik & kokurikulum).  Kegagalan pihak sekolah mengemas kini data akan menyebabkan keciciran permohonan pelajar