:: ORGANISASI HEM

Unit Hal Ehwal Murid berada di bawah Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan.

Ketua Sektor :
Tn. Haji Osman bin Husain.

Ketua Unit HEM :
En. Abdul Rahman b. Zakaria.

Pegawai / Penyelia :
Abd. Nasir Salleh - Penolong Pengarah(Asrama)
Amat Sazali Abu Hassan - Penyelia Biasiswa
Ishak b. Hamli - Pegawai Bimbingan dan Kaunseling
Yhaya b. Hussin - Penyelia Kesihatan
Ramlee b. Abu Bakar - Penyelia Kebajikan
Bakri b. Ahmad - Penyelia Disiplin
Rubika b. Ghazali - Penyelia Buku Teks
Azhar b. Abdullah - Pegawai Buku Teks