:: SKIM INSURANS MURID SEKOLAH (SIMS)

Adalah dimaklumkan bahawa mulai tahun 2013, pihak KPM dengan kerjasama Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah memperkenalkan Skim Insurans Murid Sekolah (SIMS) bagi semua pelajar yang menggunakan bas atau van  sekolah yang berdaftar dengan SPAD.
Sehubungan itu, kerjasama pihak sekolah adalah dipohon untuk memuat turun fail-fail berikut untuk disebarkan kepada semua ibu bapa / penjaga.
Terima kasih.

>>  Format Powerpoint
>>  Format PDF

:: PENCALONAN PROGRAM BIASISWA RMHC 2013

Seperti tahun-tahun lepas, RMHC Malaysia atau Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia sekali lagi ingin meneruskan pemberian biasiswa kepada pelajar-pelajar yang layak.
Kriteria kelayakan adalah seperti berikut:
1.  Tingkatan 1 sekolah harian pada tahun 2013
2.  Pendapatan tidak melebihi RM1500
3.  Keputusan cemerlang UPSR - sekurang-kurangnya 4A
4.  Aktif ko kurikulum & sukan
5.  Rekod disiplin yang baik.

Pihak sekolah di negeri Pulau Pinang yang ingin mencalonkan murid yang layak (2orang murid setiap sekolah) bolehlah memuatturun fail berkaitan.  Borang permohonan tersebut hendaklah dihantar kepada Penolong Pengarah Tajaan dan Biasiswa, Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang selewat-lewatnya pada atau sebelum 12 Jun 2013 jam 12.00 tengahari.  Borang-borang yang lewat diterima tidak akan dilayan.

Muatturun Borang

:: PEMBAYARAN BIASISWA KECIL NEGERI (BKN)

Jabatan Pelajaran Negeri telah menerima cek bagi pembayaran Biasiswa Kecil Negeri (BKN) bagi tahun 2013.  Sehubungan dengan itu pihak sekolah diminta untuk mengambil cek berkaitan di Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang dengan kadar segera.  Cek tersebut boleh diambil mulai 14 Mei 2013 sehingga 23 Mei 2013. 

:: SURAT SIARAN SUMBANGAN TABUNG KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)


Kerjasama Y. Bhg. Dato’ / Datin / tuan / puan dipohon untuk menghebahkan surat siaran berkaitan sumbangan Tabung KWAPM melalui Skim Potongan Gaji Sukarela Kakitangan Awam kepada semua warga pendidikan di sekolah tuan/puan.  Bersama-sama ini kepilkan surat siaran berkaitan serta borang kebenaran potongan gaji bulanan untuk sumbangan kepada KWAPM.