:: BIASISWA PROGRAM PENERAJU TUNAS GELIGA YAYASAN PENERAJU PENDIDIKAN BUMIPUTERA (YPPB)

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) menawarkan Biasiswa Tunas Geliga kepada murid Bumiputera Tahun 6 yang berkelayakan. Pelaksanaan Program Peneraju Tunas Geliga ini merupakan jalinan kolaboratif di antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan YPPB.

Syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut :

  1. Murid Tahun 6 - Bumiputera Warganegara Malaysia (UPSR 2014)
  2. Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 3,000 sebulan
  3. Aktif dalam ko-kurikulum dan menunjukkan sifat kepimpinan yang tinggi
  4. Permohonan boleh dibuat dengan menggunakan Keputusan Percubaan Peperiksaan UPSR 2014:
  • 3A, 2B
  • 4A, 1C (C untuk Bahasa Inggeris)
  • 4A, 1B
  • 5A 
Syarat-syarat lain serta borang permohonan boleh didapati secara atas talian di alamat  http://penerajuedu.com/   bermula 7 -  30 September 2014.