:: RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 2013

Sila muat turun fail-fail berkaitan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 2013 seperti yang berikut:
1. Borang Permohonan RMT 2013 (Individu)
2. Lampiran A (Sila lengkapkan dan emel kembali kepada penyeliakebajikan@gmail.com pada atau sebelum 14 Disember 2012).
3. Lampiran B (Sila lengkapkan dan fax ke Unit HEM 04-6521143 pada atau sebelum 07 Disember 2012)

Maklumat tambahan:
1. Mulai tahun 2013, Had Kelayakan RMT ialah Pendapatan: RM460.00 atau perkapita RM110.00 (PGK Miskin Tegar terkini)
2. Murid-murid Pendidikan Khas yang layak dan berada di Sekolah Pendidikan Khas juga boleh memohon.
3. Murid-murid RMT yang berpindah sekolah selepas hari pertama persekolahan, peruntukan akan diturunkan di sekolah asal. Sekolah asal perlu memaklumkan kepada sekolah baharu tentang murid RMT tersebut di dalam Borang Pertukaran Murid.
4. Murid Ganti RMT TIDAK BOLEH menggantikan Murid RMT yang telah berpindah sekolah. Murid Ganti RMT hanya untuk Murid RMT yang TIDAK HADIR pada hari yang berkenaan sahaja. Jika layak RMT, sila senaraikan beliau di dalam Pelarasan RMT kemudian.

Kerjasama dan perhatian tuan amat dihargai. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Penyelia Kanan Kebajikan HEM di talian 04-652 1038 /1021 atau 012-567 7912

:: TAWARAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) TAHUN 2012

Pada tahun ini, KPM telah meluluskan permohonan sebanyak 4202 orang murid bagi negeri Pulau Pinang untuk tawaran baru bagi tahun 2012.   Kelulusan permohonan pada tahun ini juga bergantung kepada markah minima 65%.
Jabatan Pelajaran Negeri telah mengeluarkan surat tawaran kepada semua........
<< Bacaan seterusnya

:: INSTURMEN PEMANTAUAN BKP/BKPU

Pemantauan Pengurusuan BKP dan BKPU akan diadakan di sekolah terpilih bagi memastikan semua prosedur penguruan BKP dan BKPU dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi semua peraturan kewangan yang sedang berkuat kuasa.

Semasa pemantauan dijalankan, setiap proses dalam pengurusan biasiswa akan disemak dan perlaporan akan dibuat agar pihak sekolah dapat mengambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan.  Perkara-perkara yang akan dipantau termasuklah:
  a.  Penyemakan fail-fail pengurusan BKP/BKPU
  b.  Semakan terhadap borang permohonan biasiswa dan dokumen yang berkaitan

Pihak sekolah boleh memuatturun instrumen pemantauan (Lampiran T) yang berkaitan.

:: BATAL : Bengkel Pengurusan Biasiswa kepada Guru Biasiswa Baru

 Bengkel Pengurusan Biasiswa kepada Guru Biasiswa Baru yang dijangka akan diadakan pada 4 - 6 September 2012 dibatalkan kerana terdapat masalah yang tidak dapat dielakkan.  Bengkel ini mungkin akan diadakan pada satu tarikh yang akan diberitahu kelak.

:: SEMAKKAN DATA PERMOHONAN BIASISWA (BKPU) ONLINE BAGI TINGKATAN 6 RENDAH

Pihak sekolah boleh membuat semakan data bagi permohonan online bermula 30 Julai hingga....
<< Bacaan seterusnya

Dimaklumkan bahawa  Sub Unit  SPBT  sedang memantau pembekalan buku cetak semula (BCS) kegunaan 2013 oleh penerbit. Laporan status pembekalan adalah berdasarkan maklumat daripada EMATEKS. Oleh itu Sub Unit SPBT amat berharap agar pihak sekolah mengisi maklumat penerimaan buku teks dalam eMATEKS  sebaik sahaja buku sampai di sekolah. Peratus sekolah yang telah memasukkan maklumat penerimaan dalam aplikasi eMATEKS masih rendah.  Sehubungan itu kerjasama pihak tuan/puan dipohon untuk memasukkan maklumat penerimaan bekalan buku teks dari penerbit/pengedar dalam aplikasi eMATEKS  dengan kadar segera.

Segala kerjasama dan tindakan pihak tuan/puan dalam hal ini amat dihargai.

>> Aplikasi eMATEKS

HJ RUBIKA BIN GHAZALI
Penyelia Kanan SPBT
Unit Hal Ehwal Murid
JPN Pulau Pinang

:: INSTRUMEN PEMANTAUAN SPBT

>> Download Instrumen Pemantauan SPBT

:: MESYUARAT PENGURUSAN BIASISWA 2012

Mesyuarat Pengurusan Biasiswa Peringkat Negeri Tahun 2012 akan diadakan pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:

Daerah               Tarikh           Masa                  Tempat
Pulau                 28/06/2012    8.30 - 4.30 ptg    SMK Air Itam, 11500 Air Itam, Pulau Pinang
Seberang Perai    29/06/2012    8.30 - 4.30 ptg    PPD Selatan, Pulau Pinang

:: KWAPM 2012/2013

Perhatian kepada semua Penolong Kanan HEM Sekolah Rendah,
Sila muat turun borang-borang berikut dan lengkapkan. Rujuk surat siaran yang telah diedarkan oleh JPN ke sekolah tuan/puan untuk tindakan selanjutnya. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 2012 (KWAPM) juga dilampirkan untuk rujukan. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pegawai HEM di PPD tuan/puan atau Penyelia Kanan Kebajikan di talian 04-652 1038 / 012-567 7912.

:: PENUNDAAN TARIKH PERMOHONAN ONLINE

Permohonan online Zon 3 yang dijangkakan pada 7 - 13 Mei 2012 telah ditunda pada tarikh....
<<  Bacaan seterusnya.

:: SENARAI NAMA MURID RMT 2012 UNTUK TUJUAN PELARASAN

Pihak sekolah perlu memuat turun borang....

<< Bacaan seterusnya...

:: SKIM BIASISWA BANK NEGARA MALAYSIA

Bank Negara Malaysia (BNM) ingin menawarkan Skim Biasiswa Bank Negara Malaysia bagi pelajar-pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam PMR2011.Bank

>>  Bacaan seterusnya

:: MAKLUMAN TAWARAN BIASISWA ASEAN BUSINESS ADVISORY COUNCIL (ASEAN-BAC) 2012

Tawaran biasiswa bernilai USD 27,500 kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran (Ijazah Sarjana Muda) di Tan Tao University (universiti swasta) di Vietnam bagi sesi pengajian 2012 dan 2013.  Universiti ini menawarkan 8 major.....
<< Bacaan seterusnya

:: PEMBAYARAN BKP/BKPU TERTANGGUNG 2012

Sukacita dimaklumkan bahawa pembayaran Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) bagi negeri Pulau Pinang telah dikreditkan ke akaun pelajar oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Bank Simpanan Nasional (BSN) pada 8 Mac 2012.
<< Bacaan seterusnya

:: BORANG AKUAN PENERIMAAN BAYARAN TAMBAHAN 2012

Selaras dengan pemansuhan Bayaran Tambahan 2012 (Sek. Ren. RM24.50 dan Sek. Men. RM33.50), dimaklumkan bahawa peruntukan berkenaan telah mula dikreditkan ke dalam akaun Kumpulan Wang Kerajaan sekolah tuan/puan.
Sila semak dan maklumkan kepada JPN Pulau Pinang sekiranya berlaku kekurangan peruntukan di dalam borang yang boleh dimuat turun di sini. Enrolmen TIDAK termasuk Prasekolah dan Tingkatan 6.

Sila emel kembali borang berkenaan kepada penyeliakebajikan@gmail.com dan cetakan dihantar ke PPD masing-masing pada atau sebelum 24 Februari 2012.

Sila patuhi tarikh berkenaan bagi mengelakkan kesulitan yang mungkin timbul kepada sekolah-sekolah yang memerlukan peruntukan tambahan.

Fail untuk Muat turun:
> Pekeliling Ikhtisas
> Maklumat Tambahan
> Borang Akuan Terima Bayaran Tambahan (Updated)

:: NETBOOK 1MALAYSIA

Netbook 1Malaysia merupakan projek penting di bawah Inisiatif Jalur Lebar Negara (NBI) bagi membantu menggalakkan pemilikan jalur lebar dan seterusnya mencapai sasaran 75% kadar penembusan jalur lebar isi rumah pada hujung tahun 2015.  Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM) melalui Pemberian Perkhidmatan Sejagat telah memperuntukkan Netbook 1Malaysia untuk diagihkan kepada murid sekolah menengah yang berkelayakan supaya mendapat akses Internet jalur lebar.

Pihak Sekolah diminta untuk mencalonkan murid-murid yang telah di senarai pendek  (Rujuk Lampiran 2 yang dibekalkan kepada sekolah) mengikut jumlah peruntukan sekolah yang dinyatakan.

Penerima netbook adalah diwajibkan untuk melanggan jalur lebar (broadband). Pihak sekolah dikehendaki menghantar data dalam bentuk MS Excel mengikut format yang diberikan ( Lampiran 3).Data tersebut hendaklah diemail kepada hem@jpnpp.edu.my pada atau sebelum 31 Januari 2012

:: APLIKASI SMM TAHUN 2012

Berikut adalah Aplikasi Sistem Maklumat Murid versi 4.5 (Pulau Pinang) untuk kegunaan Tahun 2012.  Aplikasi ini terdapat dalam 2 set menggunakan MS Access 2003 dan MS Access 2007/2010.
Setiap satunya pula terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bagi komputer yang telah mempunyai data asal (sedia ada)  dan tanpa data (install baru).

Aplikasi menggunakan Access 2003.
> Aplikasi SMM telah mempunyai data asal.
> Aplikasi SMM tanpa data (install baru) - akan "overwrite" data sedia ada.


Aplikasi menggunakan Access 2007/2010

> Aplikasi SMM telah mempunyai data asal.
> Aplikasi SMM tanpa data (install baru) - akan "overwrite" data sedia ada.

Sila pastikan anda memuatturun fail yang sepatutnya, untuk mengelakkan kegagalan aplikasi.  Sila "delete" fail SMMAPP di dalam folder C:\HEM terlebih dahulu sebelum menginstall aplikasi baru.