:: KUTIPAN DATA SMM / BMM JUN 2008

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia akan membuat kutipan data SMM dan BMM bagi bulan Jun 2008. Data tersebut adalah berasaskan kepada 30 Jun 2008.
Pihak sekolah perlu membuat semakan data SMM dan BMM, melengkapkan borang senarai semak (Lampiran A) serta mencetak lampiran pengesahan SMM (Muka surat 1 dan 2).
Pihak sekolah dikehendaki menghantar seorang guru (Penolong Kanan HEM atau Guru Data) untuk menghadiri siri semakan dan penghantaran data. Guru tersebut hendaklah membawa Komputer Riba yang telah diinstallasi dengan Aplikasi SMM/BMM berserta dengan disket data dan cetakan mengikut tarikh dan masa seperti di bawah.

TARIKH

DAERAH

MASA

JENIS SEKOLAH

TEMPAT

08/07/08

SELASA

PULAU

8.30 – 10.30

SJKC/SJKT

PPD Timur Laut

Jln Sultan Ahmad Shah

11.00 1.00

SK

2.30 4.30

SM

UTARA / TENGAH

8.30 – 10.30

SJKC/SJKT

PPD Utara/Tengah

Permatang Pasir

11.00 1.00

SK

2.30 4.30

SM

SELATAN

8.30 – 10.30

SK/ SJKC/SJKT

PPD Selatan

Sg. Jawi

11.00 1.00

SM

09/07/08

RABU

PULAU

8.30 – 12.30

SEKOLAH TERLIBAT

PPD Timur Laut

UTARA / TENGAH

8.30 – 12.30

PPD Utara/Tengah

SELATAN

8.30 – 12.30

PPD Selatan