:: PELAKSANAAN E-PROFIL KERJAYA BAGI SETIAP MURID TINGKATAN 1 TAHUN 2013

Semua sekolah dikehendaki melaksanakan Sistem e-Profil Kerjaya Murid(SePKM) bagi murid tingkatan 1 mulai Jun 2013. Surat BPSH, KPM dengan Ruj. Kami : KP(BPSH-SPKD) 601/01 Jld. 8(13) bertarikh 06 Jun 2013 hendaklah dirujuk.

Maklumat lanjut sila hubungi Encik Mohd Zakaria bin Zain(Penolong Pengarah Bimbingan Kaunseling) di talian 012-573 3600.

Sila muat turun Surat Arahan KPM dan Manual Pengguna SePKM disini

:: PEMBERITAHUAN PENGOPERASIAN SISTEM/APLIKASI DI SEKOLAH

PEMBERITAHUAN Pengoperasian EMIS dan Lain-lain Sistem/Aplikasi di Sekolah
Inisiatif Pengintergrasian Data Pendidikan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 adalah bermatlamat untuk menghasilkan satu sumber data pendidikan. Inisiatif ini merupakan salah satu daripada 25 inisiatif utama yang dilaksanakan dalam Gelombang 1 (2013-2015).
Pengintegrasian data pendidikan adalah bertujuan untuk mewujudkan satu platform kutipan data pendidikan di peringkat sekolah melalui penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). SPS ini akan menjadi satu gerbang kemasukan data utama (single entry point) di peringkat sekolah dalam membekalkan data dan maklumat pendidikan bagi tujuan perancangan dan pengoperasian pendidikan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia.
Adalah ditegaskan di sini bahawa SEMUA sistem dan aplikasi yang sedang guna pakai di sekolah pada masa sekarang akan terus beroperasi secara selari dengan peluasan SPS. Pemberhentian pengoperasian sistem dan aplikasi seperti EMIS, APDM, SMM dan lain-lain sistem hanya akan ditamatkan secara berperingkat-peringkat apabila SPS telah sempurna dan stabil.

>> muat turun fail pemberitahuan