:: APLIKASI MENUKAR NO KP/SB MURID

Aplikasi Sistem Maklumat Murid(SMM) dan Borang Maklumat Murid(BMM) adalah dua aplikasi yang digunakan untuk mengumpul data Maklumat Murid dan Keluarga. Aplikasi BMM telah digunapakai di seluruh negara mulai 2007. Apabila kedua-dua aplikasi ini digunakan, terdapat sedikit masalah jika pengguna ingin mengubah medan No. KP/SB murid. Sekiranya medan tersebut diubah di dalam SMM, semua maklumat murid berkenaan akan hilang di dalam BMM.

Untuk mengelak perkara tersebut terjadi, pihak Jabatan Pelajaran Pulau Pinang telah membangunkan aplikasi tambahan yang hanya digunakan untuk mengubah No. KP/SB murid. Sila muat turun aplikasi berkenaan di bahagian Muat Turun Fail atau klik pada link berikut untuk muatturun aplikasi berkenaan.
1. Aplikasi Menukar No. KP/SB

:: AWAS ! PERINGATAN PENTING.

Pihak sekolah diingatkan supaya tidak memberi maklumat murid (SMM/BMM atau SSDM) kepada pihak yang tidak dikenali. Data yang diperlukan oleh pihak PPD atau JPN akan disertakan bersama-sama surat rasmi ke sekolah.
Terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sedang meminta data daripada sekolah dengan panggilan telefon dan pihak sekolah dikehendaki menghantar email kepada email tertentu contohnya datahem2008@gmail.com Jangan layan panggilan seperti ini...
Awas! Data tersebut adalah sulit.