:: PEMBAYARAN BKP TAWARAN BARU 2013 (AKAUN BERKELOMPOK)

Pembayaran Tawaran Baru BKP Tahun 2013 bagi akaun berkelompok telah selesai dikreditkan oleh KPM ke akaun murid pada 8 Nov 2013. Pembayaran tersebut hanya melibatkan penerima BKP Tawaran Baru (akaun berkelompok) sahaja.  Pembayaran kepada penerima BKP Tawaran Baru (Bukan Akaun Kelompok) dan BKPU akan dikreditkan sedikit masa lagi.