:: KUTIPAN DATA SMM BULAN JANUARI 2010

Bahagian Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia akan membuat kutipan data SMM versi 4.0 bagi bulan Januari 2010. Data tersebut adalah berasaskan maklumat pada 31 Januari 2010.
Pihak sekolah dikehendaki membuat semakan data, mencetak lampiran pengesahan SMM (Muka surat 1 dan 2) serta menghantar cetakan tersebut bersama-sama disket data SMM ke Unit HEM PPD masing-masing pada atau sebelum 9 Februari 2010.