:: BIASISWA KECIL YAYASAN TELEKOM MALAYSIA 2010

Permohonan Biasiswa Kecil Yayasan Telekom Malaysia ( Yayasan TM) dibuka sekarang.
Untuk maklumat lanjut >>>>>>>>>

:: PERMOHONAN BIASISWA SUKAN 2010

Permohonan Biasiswa Sukan KPM 2010 sedang diadakan.
Untuk Maklumat lanjut >>>>>>>>>>

:: PATCH APLIKASI SMM VERSI 4.0

Aplikasi SMM versi 4.0 mengandungi beberapa ralat yang perlu diperbaiki. Sila muat turun fail patch untuk mengemaskini/update Aplikasi SMM terkini, versi 4.01 di ruangan muat turun fail.

Pengguna perlu "unzip" terlebih dahulu fail tersebut sebelum proses patch boleh dilaksanakan. Proses tersebut tidak akan menghapuskan data sedia ada. Sila pastikan pengguna telah menginstall aplikasi SMM versi 4.0 sebelum melaksana proses ini.

Aplikasi SMM versi 4.01 ini membolehkan pengguna untuk menyimpan data dengan pelbagai nama serta boleh disimpan di dalam pendrive/portable hardisk. Pengguna boleh mengemaskini data yang terdapat di dalam pendrive. Aplikasi ini mempunyai ciri tambahan yang terdapat di dalam menu Kemudahan - Tukar Sumber Data