:: PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING (LPBK) 2018

Semua gbk hendaklah memuat turunkan tapak pelaporan ini utk digunakan bagi pelaporan perkhidmatan bimbingan & kaunseling (LPBK) serta Instrumen Penilaian 2018.
Sila rujuk proses kerja yang diberikan melalui surat JPNPP. Pautan tapak pelaporan adalah spt berikut.
>> Tapak Pelaporan Perkhidmatan BnK
>>  Instrumen Penilaian Bilik
>>  Instrumen Penilaian Kendiri (Rendah)
>>  Instrumen Penilaian Kendiri (Menengah)