:: KUTIPAN DATA SMM & BMM JANUARI 09

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia akan membuat kutipan data SMM & BMM bagi bulan Januari 2009 berasaskan data pada 31 Januari 2009.
Pihak sekolah dikehendaki membuat kemaskini data murid serta memastikan tiada murid yang tercicir. Data yang telah dikemaskini perlu dihantar ke PPD masing-masing pada atau sebelum 10 Februari 2009 bersama-sama dengan cetakan lampiran pengesahan.

:: BORANG MAKLUMAT MURID

Pada setiap tahun, pihak sekolah dikehendaki mengemaskini data Maklumat Murid dalam BMM dan SMM. Borang Maklumat Murid perlu diedarkan kepada ibubapa untuk dikemaskini. Data (berasaskan 31 Januari 09) perlu dihantarkan ke PPD masing-masing pada minggu kedua Februari 2009.
Perlu diingatkan bahawa pihak sekolah tidak dibenarkan memaksa ibubapa untuk menyerahkan slip gaji jika mereka tidak mahu berbuat demikian. Bagi ibubapa yang tidak mahu menyerahkannya, anak-anak mereka tidak akan diberikan sebarang jenis bantuan daripada KPM.