:: KUTIPAN DATA SMM & BMM JANUARI 09

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia akan membuat kutipan data SMM & BMM bagi bulan Januari 2009 berasaskan data pada 31 Januari 2009.
Pihak sekolah dikehendaki membuat kemaskini data murid serta memastikan tiada murid yang tercicir. Data yang telah dikemaskini perlu dihantar ke PPD masing-masing pada atau sebelum 10 Februari 2009 bersama-sama dengan cetakan lampiran pengesahan.