:: LAPORAN PENYERAHAN BANTUAN

Kerjasama adalah dipohon daripada pihak sekolah agar dapat memuat turun dan melengkapkan maklumat yang diberikan di bawah dengan segera.

Sila emel borang yang telah lengkap kepada penyeliakebajikan@gmail.com.
Terima kasih.

:: FORMAT BORANG AKUAN PENERIMAAN/PENOLAKAN BANTUAN

Sekolah-sekolah perlu menggunakan contoh borang yang disediakan untuk laporan penerimaan dan penolakan Bantuan Awal Persekolahan bagi tahun 2012 sebanyak RM100.
< Muat turun Borang

:: SMM versi 4.5 (Percubaan)

SMM versi 4.5 percubaan boleh dimuatturun melalui link di bawah
< Aplikasi
< Powerpoint.