:: PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING (LPBK) 2018

Semua gbk hendaklah memuat turunkan tapak pelaporan ini utk digunakan bagi pelaporan perkhidmatan bimbingan & kaunseling (LPBK) serta Instrumen Penilaian 2018.
Sila rujuk proses kerja yang diberikan melalui surat JPNPP. Pautan tapak pelaporan adalah spt berikut.
>> Tapak Pelaporan Perkhidmatan BnK
>>  Instrumen Penilaian Bilik
>>  Instrumen Penilaian Kendiri (Rendah)
>>  Instrumen Penilaian Kendiri (Menengah)

:: PROGRAM PEMANTAPAN PENGURUSAN ASRAMA

Program Pemantapan Pengurusan Asrama bersama Warden dan Kaunselor Asrama pada 25 September 2018.
Pihak sekolah yang telah hadir program berkenaan, boleh dapatkan bahan interaktif (Kebitaraan, SisKA)

Muatturun
> KEBITARAAN
> SISKA

:: PELAPORAN PENILAIAN KENDIRI PELAKSANAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Berikut adalah alamat sambungan (link) Google Form Borang Laporan Penilaian Kendiri PBK 2018 yang dikelompokkan mengikut PPD. Sila klik mengikut PPD masing-masing dan isikan semua maklumat dikehendaki dan hantar borang tersebut setelah selesai diisi. Sila baca bersama proses kerja yang dihantar bersama-sama surat dari Unit HEM JPNPP bertarikh 20 September 2018.   
MAKLUMAT TAMBAHAN

1. Jumlah Sesi Kaunseling Individu berakhir pada 30 Ogos 2018 sepatutnya 110 sesi 
Cara pengiraan untuk mendapatkan peratus pelaksanaan  [ Jumlah sesi individu/ 110 x 100]

2. Jumlah Sesi Kaunseling Kelompok berakhir pada 30 Ogos 2018 sepatutnya 32 sesi /minggu. 
Cara pengiraan untuk mendapatkan peratus pelaksanaan  [ Jumlah sesi kelompok / 32 x 100]

(Sila ambilkira jumlah sesi di atas untuk mendapatkan markah untuk Bahagian 3)

:: PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UNTUK SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH TAHUN 2018

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) adalah salah satu daripada komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yan akan dilaksanakan di semua sekolah.  Objektif pelaksanaan PPsi adalah untuk mengenal pasti kebolehan semulajadi murid, personaliti, bakat dan kecenderungan murid disamping mengenal tret yang boleh diperkembangkan secara tidak langsung melalui aktivit pembelajaran di sekolah.

Pelaksanaan PPsi pada tahun 2018 perlu ditadbir oleh pihak sekolah kepada semua murid Tahun Tiga dan Tahun Enam di sekolah rendah dan semua murid Tingkatan Satu, Tingkatan Tiga, Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima di sekolah menengah.  Jadual pelaksanaan adalah seperti lampiran berikut :

1. Lampiran A  : Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tahun 2018
2. Lampiran B  : Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tahun 3
3. Lampiran C  : Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tahun 6
4. Lampiran D  : Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 1
5. Lampiran E  : Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 3
6. Lampiran F  : Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 4
7. Lampiran G :  Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 5
8. Lampiran H  : Rumusan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik 2018

Sehubungan dengan itu, semua sekolah hendaklah mentadbir PPsi Tahun 2018 berdasarkan jadual yang dilampirkan bersama surat arahan berkaitan.

>> Muatturun