:: PELAPORAN PENILAIAN KENDIRI PELAKSANAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Berikut adalah alamat sambungan (link) Google Form Borang Laporan Penilaian Kendiri PBK 2018 yang dikelompokkan mengikut PPD. Sila klik mengikut PPD masing-masing dan isikan semua maklumat dikehendaki dan hantar borang tersebut setelah selesai diisi. Sila baca bersama proses kerja yang dihantar bersama-sama surat dari Unit HEM JPNPP bertarikh 20 September 2018.   
MAKLUMAT TAMBAHAN

1. Jumlah Sesi Kaunseling Individu berakhir pada 30 Ogos 2018 sepatutnya 110 sesi 
Cara pengiraan untuk mendapatkan peratus pelaksanaan  [ Jumlah sesi individu/ 110 x 100]

2. Jumlah Sesi Kaunseling Kelompok berakhir pada 30 Ogos 2018 sepatutnya 32 sesi /minggu. 
Cara pengiraan untuk mendapatkan peratus pelaksanaan  [ Jumlah sesi kelompok / 32 x 100]

(Sila ambilkira jumlah sesi di atas untuk mendapatkan markah untuk Bahagian 3)