:: TARIKH PEMOHONAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU)

Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) akan dibuka pada 30 Jun  hingga 6 Julai 2014. Manakala semakan nama murid yang layak memohon biasiswa di dalam APB boleh dilakukan pada 23 Jun  hingga 29 Jun 2014.
Data permohonan BKPU adalah berdasarkan kepada data Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Proses permohonan biasiswa atas talian BKPU boleh dilakukan pada laman sesawang:  http://apb.moe.gov.my   Semasa proses permohonan atas talian, pihak sekolah hanya perlu mengemas kini data calon layak serta yang memohon sahaja (Maklumat akademik & kokurikulum).  Kaedah pengisian markah peperiksaan seperti berikut:
ENAM RENDAH    -    Peperiksaan SPM 2013
ENAM ATAS    -    CGPA

:: TAWARAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) TAHUN 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah selesai membuat pemilihan tawaran baru Biasiswa Kecil Persekuauan (BKP) bagi tahun 2014.  Walau bagaimanapun senarai tersebut akan diperolehi sebaik sahaja proses penjanaan nombor akaun kelompok selesai dijana oleh pihak Bank Simpanan Nasional (BSN).  Pihak sekolah boleh mencetak surat tawaran mulai 30 Jun - 13 Julai 2014 serta membuka akaun simpanan BSN.

Hanya murid-murid yang mencapai merit sebanyak 65% ke atas sahaja layak dipilih di samping merit akademik melebihi 35%.


TARIKH
AKTIVITI
30 Jun - 13 Jul
Menanda setuju terima biasiswa
Mencetak surat tawaran biasiswa
Murid BERJAYA dijana akaun kelompok mengambil buku akaun BSN di cawangan berdekatan (Akaun Kelompok)
Murid TIDAK BERJAYA dijana akaun kelompok membuka akaun BSN di cawangan berdekatan (Akaun TIDAK Kelompok)
Murid TIDAK BERJAYA dijana akaun kelompok menyerahkan nombor akaun BSN kepada Guru Biasiswa
14 Jul - 20 Jul
Mengunci masuk nombor akaun bagi murid tidak berkelompok

:: PROSES PENGEMASKINI DATA TERTANGGUNG FASA II

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuka semula proses pengemaskinian murid tertanggung tahun 2014 Fasa kedua pada 16hb. - 22hb. Jun 2014.  Pengemaskinian ini bertujuan memastikan semua murid tertanggung tersenarai di dalam Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB) serta disetkan kepada aktif bagi mengelakkan keciciran bayaran.  Sila pastikan juga murid-murid yang tercicir bayaran tempohari tersenarai di dalam APB ini.  Sebarang masalah sila hubungi : Penolong Pengarah Tajaan (Biasiswa) JPN Pulau Pinang dengan kadar segera