:: TAWARAN BARU BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) TAHUN 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah selesai membuat pemilihan tawaran baru Biasiswa Kecil Persekuauan (BKP) bagi tahun 2014.  Walau bagaimanapun senarai tersebut akan diperolehi sebaik sahaja proses penjanaan nombor akaun kelompok selesai dijana oleh pihak Bank Simpanan Nasional (BSN).  Pihak sekolah boleh mencetak surat tawaran mulai 30 Jun - 13 Julai 2014 serta membuka akaun simpanan BSN.

Hanya murid-murid yang mencapai merit sebanyak 65% ke atas sahaja layak dipilih di samping merit akademik melebihi 35%.


TARIKH
AKTIVITI
30 Jun - 13 Jul
Menanda setuju terima biasiswa
Mencetak surat tawaran biasiswa
Murid BERJAYA dijana akaun kelompok mengambil buku akaun BSN di cawangan berdekatan (Akaun Kelompok)
Murid TIDAK BERJAYA dijana akaun kelompok membuka akaun BSN di cawangan berdekatan (Akaun TIDAK Kelompok)
Murid TIDAK BERJAYA dijana akaun kelompok menyerahkan nombor akaun BSN kepada Guru Biasiswa
14 Jul - 20 Jul
Mengunci masuk nombor akaun bagi murid tidak berkelompok