:: TARIKH PEMOHONAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU)

Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) akan dibuka pada 30 Jun  hingga 6 Julai 2014. Manakala semakan nama murid yang layak memohon biasiswa di dalam APB boleh dilakukan pada 23 Jun  hingga 29 Jun 2014.
Data permohonan BKPU adalah berdasarkan kepada data Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM). Proses permohonan biasiswa atas talian BKPU boleh dilakukan pada laman sesawang:  http://apb.moe.gov.my   Semasa proses permohonan atas talian, pihak sekolah hanya perlu mengemas kini data calon layak serta yang memohon sahaja (Maklumat akademik & kokurikulum).  Kaedah pengisian markah peperiksaan seperti berikut:
ENAM RENDAH    -    Peperiksaan SPM 2013
ENAM ATAS    -    CGPA