:: PELAKSANAAN E-PROFIL KERJAYA BAGI SETIAP MURID TINGKATAN 1 TAHUN 2013

Semua sekolah dikehendaki melaksanakan Sistem e-Profil Kerjaya Murid(SePKM) bagi murid tingkatan 1 mulai Jun 2013. Surat BPSH, KPM dengan Ruj. Kami : KP(BPSH-SPKD) 601/01 Jld. 8(13) bertarikh 06 Jun 2013 hendaklah dirujuk.

Maklumat lanjut sila hubungi Encik Mohd Zakaria bin Zain(Penolong Pengarah Bimbingan Kaunseling) di talian 012-573 3600.

Sila muat turun Surat Arahan KPM dan Manual Pengguna SePKM disini