:: SISTEM MAKLUMAT MURID

Data Sistem Maklumat Murid dan Borang Maklumat Murid berakhir pada 31 Januari 2008 hendaklah dihantar kepada PPD masing-masing pada atau sebelum 15 Februari 2008. Data hendaklah dihantar kepada pegawai di Unit HEM, PPD. Terdapat sekolah yang masih belum menghantar data berkenaan seperti yang telah dikehendaki. Data tersebut akan digabung oleh PPD sebelum dihantar ke JPN dan seterusnya ke Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kegagalan pihak sekolah untuk menghantar data yang tepat dan mempunyai kesahan akan menyebabkan berlakunya kesilapan analisis di peringkat jabatan dan kementerian. Ini akan menyebabkan impak ke atas perancangan pendidikan. Selain daripada itu akan berlaku keciciran terhadap bantuan yang akan diberikan kepada pelajar yang layak. Bantuan-bantuan tersebut termasuklah RMT/PSS, SBT, KWAPM, Biasiswa dan lain-lain lagi.