:: PENGEMASKINIAN SETUJU TERIMA DAN "KEY-IN" NOMBOR AKAUN BSN

Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) tahun 2013 bagi murid-murid yang layak serta mencapai tahap minimum yang ditetapkan. 

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah untuk memproses penerimaan BKP/BKPU Tahun 2013 :
  • Menyemak senarai berkenaan di dalam menu Senarai Berjaya. 
  •  Sekolah mencetak Surat Tawaran dan diserahkan kepada murid. 
  •  Murid membuka akaun di BSN dan menyerahkan nombor akaun kepada sekolah. (Semua murid BKPU perlu buka akaun secara tidak berkelompok) iaitu buka akaun secara manual di semua Cawangan BSN atau menggunakan akaun sedia ada.
  • Guru Biasiswa key-in nombor akaun murid (akaun tidak berkelompok) & menandai ruangan setuju terima/tolak di dalam sistem ke dalam sistem selewat-lewatnya:
                        BKP2 dan BKP3               :               15 September 2013
                        BKPUA dan BKPUS        :               22 September 2013
Kegagalan menandai pada ruangan tersebut akan menyebabkan murid dikira sebagai menolak tawaran yang diberikan