:: PENGEMASKINIAN MAKLUMAT MURID ORANG ASLI DI DALAM APDM

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) akan menjalankan proses naik taraf sistem eDAMAK dan kesan daripada itu, data Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) tidak dapat diperolehi dengan tepat. JAKOA menyarankan agar permohonan KWAPM bagi tahun 2015 berdasarkan kepada data sedia ada di sekolah dan data tersebut perlu dikemukakan kepada JAKOA terlebih dahulu untuk pegesahan Status Orang Asli dan status kemiskinan KIR Orang Asli.

Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dipohon untuk mengemaskini data APDM dengan kadar segera kerana data tersebut akan dimuat turun oleh JAKOA untuk pengesahan dan akan digunapakai untuk proses pembayaran KWAPM tahun 2015. Pengemaskinian data APDM boleh dilakukan di laman sesawang http://apdm.moe.gov.my/.