:: PENGURUSAN BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) DAN BIASISWA KELAS PERSEDIAAN UNIVERSITI (BKPU) TAHUN 2015

Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) akan dibuka pada 20 – 26 April 2015.  Pihak sekolah dipohon untuk mengedarkan borang permohonan kepada murid-murid yang layak.  Sila gunakan borang permohonan BKP sedia ada atau boleh dimuat turun Di samping itu, pihak sekolah juga perlu membuat pengemaskinian data APDM kerana data tersebut akan menjadi asas permohonan BKP dan BKPU.

Manakala bagi murid-murid tertanggung (penerima sedia ada), pembayaran akan dibuat bulan Mac 2015.  Oleh yang demikian, pihak tuan dipohon untuk membuat pengemaskinian data melalui Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB) di alamat http://apb.moe.gov.my/  Pengemaskinian murid tertanggung boleh dilakukan pada 27 Januari hingga 28 Februari 2015.