Surat KPM bertarikh 22 Oktober 2015 : Rujukan KPMSP.800-4/3/2(14) adalah dirujuk.

Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memutuskan supaya pengambilan kad ATM bagi penerima BKP tawaran baru 2015 perlu dilakukan secara manual di cawangan BSN yang berhampiran memandangkan proses penghantaran kad ATM ke sekolah mengambil masa yang panjang dan kemungkinan kad ATM tidak sampai kepada murid jika murid telah berpindah sekolah.  Walau bagaimanapun, pihak sekolah boleh memohoh dan berbincang secara terus dengan cawangan BSN yang berkenaan untuk menghantar kad ATM ke sekolah tetapi tertakluk kepada budibicara cawangan BSN berkenaan.

Selain itu, Bahagian Kewangan juga telah bersetuju supaya semakan baki akaun murid dibuat oleh pihak sekolah dengan mengemukakan senarai nama murid penerima BKP kepada cawangan BSN yang berhampiran.  Format bagi semakan baki akaun murid boleh dimuatturun atau diperolehi dari sesawang Aplikasi Pengurusan Bantuan (APB) melalui APDM di alamat https://apdm.moe.gov.my/

>>  Surat Berkaitan.
>>  Borang Semakan Akaun.