:: PELAKSANAAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DI SEKOLAH RENDAH TAHUN 2016

Dimaklumkan bahawa pelaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah rendah bagi tahun 2016 akan diteruskan kepada semua Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan termasuk Sekolah Pendidikan Khas dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan setelah menerima surat arahan dan peruntukan daripada KPM.

Sehubungan dengan itu, pihak  sekolah diminta mengemaskini  senarai murid yang layak RMT bagi tahun 2016 mengikut kelayakan berdasarkan Paras Garis Kemiskinan (PGK) Miskin Tegar 2012. Kelayakan adalah berdasarkan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM520.00 atau perkapita: RM130.00. Manakala murid OKU/Pendidikan Khas  tiada had kelayakan dan layak secara automatik.

Pihak sekolah perlu melengkapkan Lampiran B (BORANG RUMUSAN RMT 2016)  dan faks kembali ke Unit HEM, JPPP di talian  04-6521143 sebelum 30 November 2015. Pihak sekolah juga perlu memuat turun  Lampiran A (SENARAI NAMA MURID RMT)  dan emailkan kembali senarai lengkap berkenaan ke shadilahkebajikan2014@gmail.com pada atau sebelum 30 November 2015.  Sila gunakan  format MS Excel  yang dimuat turun sahaja dan  "save as" kod & nama sekolah tuan untuk memudahkan pengurusan.