:: PELAKSANAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2016

Berikut dilampirkan maklumat pembentangan (slaid, kertas kerja, panduan dan lampiran) berkaitan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling bagi tahun 2016 untuk rujukan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah-sekolah Pulau Pinang.
Semua bahan-bahan yang disenaraikan di bawah ini telah dibentangkan di setiap PPD bermula 19 hingga 27 Januari 2016

> Borang Persetujuan Perkhidmatan Kaunseling Terkini
> Borang2 Kaunseling
> Kajian Tindakan Amalan Terbaik Dan Inovasi
> Laporan BnK 15
> Pelaksanaan Sesi Kaunseling
> Pelaporan Data Dan Dokumentasi 2016
> Perancangan Strategik
> Sasaran Kerja Tahunan GBK
> Senarai Semak Proses Kerja PBK 2016
> Taklimat SKT
> Tumpuan Kerja PBK 2016