:: APLIKASI SPB VERSI 4 & KUTIPAN DATA TAHUN 2013

Pihak sekolah dikehendaki mengemas kini maklumat murid penerima biasiswa (BKP, BKPU, BS dan BKN)  di dalam Sistem Pengurusan Biasiswa untuk pembayaran bagi tahun 2013.  Pada tahun ini, pihak sekolah perlu mengemas kini data menggunakan Aplikasi Pengurusan Biasiswa versi terbaharu (versi 4) yang boleh dimuat turun melalui laman ini.  Data yang telah dikemas kini perlu dieksport  dan dimuat naik / upload melalui laman berkenaan pada atau sebelum 6 Februari 2013 (Rabu).
---------------------------------------------------BATAL ---------------------------------------------------------
Sila pastikan semua maklumat murid penerima bantuan biasiswa (BKP, BKPU, BS dan BKN)  dimasukkan ke dalam sistem.  Pada tahun ini penerima Biasiswa Sukan juga perlu dimasukkan ke dalam sistem bagi tujuan pemantauan.  Cetak Maklumat Pengesahan Data melalui sistem  untuk menyemak senarai murid serta menghantar cetakan tersebut setelah dibuat pengesahan oleh Pengetua Sekolah kepada Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dengan kadar segera.  Sekiranya pihak sekolah gagal memastikan kesahan data serta terdapat murid yang tiada di dalam sistem, ini akan menyebabkan keciciran pembayaran kepada murid berkenaan.
---------------------------------------------------BATAL ---------------------------------------------------------
Di samping itu,  pihak sekolah juga seharusnya telah mengedarkan borang permohonan biasiswa berserta syarat-syarat kelayakan kepada pelajar yang ingin memohon biasiswa bagi tahun 2013. Sila kutip semula borang permohonan tersebut selewat-lewatnya pada 11 Mac 2013.  Borang tersebut perlu melalui proses tapisan dan saringan.  Senarai pendek permohonan hendaklah dikemukakan secara online yang akan dibuka pada 29 April – 5 Mei 2013 nanti.  Permohonan pada tahun ini akan berdasarkan data APDM tahun semasa.
---------------------------------------------------BATAL ---------------------------------------------------------
Muat turun aplikasi...