:: PEMBATALAN SPB VERSI 4.0

Penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Biasiswa (SPB)Versi 4.0 terpaksa dibatalkan.
Pembatalan ini adalah disebabkan Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengeluarkan versi atas talian / online tidak lama lagi (tahun 2013)
Walau bagaimanapun pengguna boleh menggunakannya untuk sementara waktu untuk memudahkan proses eksport dan beberapa kemudahan lain disediakan.  Pengguna boleh mengeksport data sedia ada kemudian mengeksport kemudian mengeksport semula data tersebut ke dalam aplikasi sedia ada.

Aplikasi SPB versi 4