:: KUTIPAN DATA BIASISWA JANUARI 2013

Adalah dimaklumkan bahawa seperti biasa, pihak sekolah dikehendaki mengemas kini maklumat murid penerima biasiswa (BKP, BKPU dan BKN)  di dalam Sistem Pengurusan Biasiswa untuk pembayaran bagi tahun 2013. Data yang telah dikemas kini perlu dieksport  dan dimuat naik / upload  pada atau sebelum 12 Februari 2013 (Selasa)

Data boleh dihantar sama ada menggunakan versi 3 atau versi 4.  Di samping itu,  pihak sekolah seharusnya telah mengedarkan borang permohonan biasiswa berserta syarat-syarat kelayakan kepada pelajar yang ingin memohon biasiswa bagi tahun 2013. Sila kutip semula borang permohonan tersebut selewat-lewatnya pada 11 Mac 2013.  Borang tersebut perlu melalui proses tapisan dan saringan.  Senarai pendek permohonan hendaklah dikemukakan secara online yang akan dibuka pada 29 April – 5 Mei 2013 nanti